27

ხარისხი და უსაფრთხოება

Fepdon Medical მიზნად ისახავს მსოფლიო ბრენდის შექმნას, რომელიც აყალიბებს, აწარმოებს და ყიდის სპეციალურ ფორმებს, მანქანებსა და აღჭურვილობას, რომლებიც საჭიროა სამედიცინო და თავდაცვის ინდუსტრიებისთვის. მიზნის მისაღწევად, თანამშრომლების სრული მონაწილეობით.

ყურადღება გამახვილებულია მომხმარებლებისა და თანამშრომლების კმაყოფილებაზე, ბრალის ნულოვანი ფილოსოფიით, წარმოებისა და მომსახურების მენტალიტეტის უზრუნველსაყოფად.

აუცილებელი ზომების მიღება ხარვეზების წარმოქმნის თავიდან ასაცილებლად.

მივაღწიოთ ხარისხს, რომელიც აკმაყოფილებს მომხმარებელთა მოთხოვნებსა და მოლოდინებს ჩვენი ქვეყნისა და მსოფლიო ბაზრის ინტენსიური კონკურენციის პირობებში.

უწყვეტი გაუმჯობესებისა და განვითარების მიღება და განხორციელება როგორც კომპანიის ფილოსოფია.

ყურადღებით დავაკვირდეთ ტექნოლოგიის განვითარებას და გავაზიაროთ თანამშრომლები და განუწყვეტლივ გავაუმჯობესოთ გარემოსდაცვითი საქმიანობა.

ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის დაბინძურების თავიდან აცილება.